Lista kursów

Wierzymy, że aby dobrze poznać diagnostykę i terapię w poszczególnych problemach zdrowotnych, każdemu z nich należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi.

Dlatego w Fizjo-Femina każdemu tematowi dedykowany jest osobny kurs lub warsztat. Dzięki dogłębnemu poznaniu poszczególnych zagadnień, nasza praca staje się bardziej profesjonalna i skuteczna. Możesz wybrać interesujący Cię temat, bez konieczności odbywania wielomodułowego kursu. To Ty decydujesz, co jest dla Ciebie najciekawsze i najważniejsze na danym etapie rozwoju zawodowego.

BLIZNA W FIZJOTERAPII URO-PROKTO-GINEKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICZEJ

DIAGNOSTYKA MANUALNA DNA MIEDNICY

ENDOMETRIOZA I ADENOMIOZA

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA Z PESSAROTERAPIĄ

FIZJOTERAPIA W NEUROUROLOGII

PACJENTKA Z LUTS W GABINECIE FIZJOTERAPEUTY

ROZEJŚCIE MIĘŚNI PROSTYCH BRZUCHA Z USG MODUŁ I

ROZEJŚCIE MIĘŚNI PROSTYCH BRZUCHA Z USG MODUŁ II

TECHNIKI UWALNIANIA DNA MIEDNICY

TRENING BIOFEEDBACK I ELEKTROSTYMULACJA JAKO SKUTECZNE METODY FIZJOTERAPII URO-PROKTO-GINEKOLOGICZNEJ

ULTRASONOGRAFIA UROGINEKOLOGICZNA: PODSTAWY USG I OBRAZOWANIE POWŁOK BRZUSZNYCH

WORKSHOP BOLESNE MIESIĄCZKI I

WORKSHOP BOLESNE MIESIĄCZKI II

WORKSHOP TRENING FUNKCJONALNY W UROGINEKOLOGII

WORKSHOP WSPARCIE DZIECKA W DRODZE DO OPTYMALNEJ POZYCJI PORODOWEJ

WORKSHOP WSPARCIE TWARDYCH I MIĘKKICH KOMPONENTÓW KANAŁU RODNEGO

Lista Kursów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kurów

1350 zł

BLIZNA W FIZJOTERAPII URO-PROKTO-GINEKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICZEJ

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Blizna w Fizjoterapii Uro-Prokto-Ginekologicznej i Położniczej to szkolenie skierowane do profesjonalistów, którzy zainteresowani są prowadzeniem skutecznej i nowoczesnej terapii blizn u pacjentek po porodach drogą pochwową (po episiotomii, pęknięciu krocza) i drogą brzuszną (po cięciu cesarskim), a także po urazach oraz operacjach proktologicznych, urologicznych, uroginekologicznych i ginekologicznych z różnych dostępów (laparotomia, laparoskopia, per vaginam, per anus, per rectum). Kurs ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, pielęgniarki, masażystów, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

BÓL W CIĄŻY

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Ból w Ciąży to szkolenie skierowane do profesjonalistów, którzy na co dzień sprawują opiekę nad kobietą w okresie ciąży i okołoporodowym. Przedstawione zostaną skuteczne i bezpiecznego dla każdego okresu ciąży metody i techniki pracy fizjoterapeutycznej i osteopatycznej, z uwzględnieniem przebiegu i etapu ciąży, w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne prowadzącej. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, masażystów, a także studentów kierunków medycznych. Kurs skierowany jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

1350 zł

COCCYGODYNIA

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Coccygodynia to szkolenie skierowane do profesjonalistów, którzy w swojej praktyce spotykają się z pacjentkami z bólem kości guzicznej (ogonowej) o różnym podłożu i natężeniu dolegliwości, zarówno o charakterze ostrym, jak i przewlekłym. W programie kursu uwzględniono zarówno techniki pracy zewnętrznej, jak i wewnętrznej (per anus, per rectum). Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

DIAGNOSTYKA MANUALNA DNA MIEDNICY

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Diagnostyka Manualna Dna Miednicy skierowany jest do fizjoterapeutów pracujących, lub planujących pracować w obszarze dysfunkcji mięśni dna miednicy kobiet- zarówno do osób początkujących, jak i zaawansowanych. Kurs zawiera szczegółowe badanie dna miednicy obejmujące bardzo dokładny wywiad, rozszerzone badanie wizualne, badanie we wziernikach uroginekologicznych, badanie manualne zewnętrzne i wewnętrze omawianego obszaru ciała. Uwzględnia także podstawowe elementy badania ultrasonograficznego. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, którym zależy na jak najlepszej diagnostyce, która, jak wiemy, jest punktem wyjścia do dalszej terapii. Kurs ma charakter teoretyczno-praktyczny i zawiera wyłącznie elementy diagnostyczne, a jego kontynuacją jest kurs terapeutyczny- Fizjoterapia Uroginekologiczna z Pessaroterapią
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, a także studentów fizjoterapii. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

ENDOMETRIOZA I ADENOMIOZA

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Endometrioza i Adenomioza skierowany jest do profesjonalistów, którzy sprawują opiekę nad pacjentkami z tymi jednostkami chorobowymi. Szkolenie oferuje szerokie spojrzenie na problem, uwzględniając różne formy terapii (również ta wykraczające poza ramy fizjoterapii), w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne prowadzącej, która od wielu lat wspiera pacjentki nie tylko w gabinecie, ale także uczestnicząc czynnie w wydarzeniach organizowanych przez lokalne środowiska endokobiet. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA Z PESSAROTERAPIĄ

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Fizjoterapia Uroginekologiczna z Pessaroterapią skierowany jest do profesjonalistów, którzy ukończyli kursy diagnostyczne. Celem kursu jest przygotowanie fizjoterapeutów do programowania i prowadzenia skutecznej i nowoczesnej fizjoterapii w najczęstszych problemach uroginekologicznych kobiet, takich jak wysiłkowe nietrzymanie moczu i obniżenie narządów miednicy mniejszej. Ważnym elementem kursu jest pessaroterapia z perspektywy fizjoterapeutycznej- prawidłowy dobór i zastosowanie silikonowych pessarów kostkowych, a także tamponów podpierających. W programie kursu znajdują się także techniki pracy manualnej, w tym wisceralnej, kinezyterapia i fizykoterapia. Kurs zawiera przede wszystkim elementy terapeutyczne (diagnostyka jest tylko krótko przypomniana, w podstawowym zakresie) i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

FIZJOTERAPIA W NEUROUROLOGII

Kurs Fizjoterapia w Neurourologii skierowany jest zarówno do fizjoterapeutów uroginekologicznych/dna miednicy, jak i do fizjoterapeutów neurologicznych, którzy w swojej praktyce spotykają się z pacjentami z zaburzeniami urologicznymi o charakterze neurogennym. Kurs spełni oczekiwania wszystkich osób, które pragną poszerzyć swój warsztat pracy o fizjoterapię w neurogennych zaburzeniach czynności dolnych dróg moczowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu terapeutycznego. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

PACJENTKA Z LUTS W GABINECIE FIZJOTERAPEUTY

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Pacjentka z LUTS w Gabinecie Fizjoterapeuty skierowany jest do wszystkich fizjoterapeutów, którzy pracują z pacjentkami z zaburzeniami o charakterze dysfunkcji dolnych dróg moczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pęcherza nadaktywnego (OAB). Tematem przewodnim jest właściwa struktura i interpretacja dziennika mikcji, a przedstawione podejście całkowicie zmienia dotychczasowe postępowanie z pacjentkami z problemami urologicznymi. Zapraszamy wszystkich, którzy czują, że dziennik mikcji, to coś więcej niż schematyczne badanie. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, pielęgniarki, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

2300 zł

POŁÓG

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Połóg skierowany jest do specjalistów, którzy zajmują się szeroko pojętą opieką poporodową. Okres połogu jest jednym z najbardziej niedocenianych, jednocześnie pięknych i trudnych, momentów w życiu kobiety. Po porodzie często cała uwaga koncentruje się na dziecku, a zdrowie i samopoczucie kobiety schodzi na dalszy plan. Jest to więc czas, kiedy na skutek zaniedbań może dochodzić do potencjalnych problemów zdrowotnych, również w sferze uroginekologicznej, czy seksualnej, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i emocjonalnym. Dlatego kurs ten dedykujemy wszystkim osobom, które pragną poznać niezbędne elementy profilaktyki i terapii w najczęstszych dysfunkcjach poporodowych, z uwzględnieniem czynników indywidualnych, jak i rodzaju i przebiegu odbytego porodu. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

PRZYGOTOWANIE DO PORODU

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Przygotowanie do Porodu skierowany jest do wszystkich specjalistów z zakresu szeroko pojętej opieki okołoporodowej. Poród naturalny, siłami i drogami natury, z poszanowaniem praw rodzącej, ze wzmocnieniem jej kompetencji i poczucia sprawczości, z możliwym uniknięciem/ograniczeniem procedur medycznych to główny cel opieki nad kobietą przygotowującą się do roli mamy. Podczas kursu przedstawiona zostanie koncepcja przygotowania do porodu w gabinecie fizjoterapeutycznym, a także w nurcie hypnobirthing (porodu w głębokim relaksie/hipnoporodu). Uwzględnione w programie elementy przygotowania do porodu zawierają aspekt zarówno fizyczny, emocjonalny jak i kulturowy. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, doule a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

ROZEJŚCIE MIĘŚNI PROSTYCH BRZUCHA Z USG MODUŁ I

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Rozejście Mięśni Prostych Brzucha z USG moduł I skierowany jest do profesjonalistów, którzy w swoich gabinetach spotykają się z pacjentkami z dysfunkcjami w obrębie kresy białej, powłok brzusznych i powiązanych okolic ciała. Kurs skierowany jest do osób zarówno początkujących, jak i już pracujących z pacjentkami z rozejściem. Zdecydowanym atutem tego kursu jest szerokie spojrzenie na dysfunkcję i terapia ukierunkowana na przyczynę, a nie na objawy. Dlatego nasz kurs to kompleksowe, wieloaspektowe podejście w terapii kobiet, uwzględniające nie tylko ćwiczenia mięśni brzucha pod kontrolą USG, ale przede wszystkim liczne techniki pracy manualnej, wisceralnej i wiele innych elementów terapeutycznych, a jego kontynuacją jest Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Rozejście Mięśni Prostych Brzucha z USG moduł II . Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

ROZEJŚCIE MIĘŚNI PROSTYCH BRZUCHA Z USG MODUŁ II

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Rozejście Mięśni Prostych Brzucha z USG moduł II skierowany jest do profesjonalistów, którzy ukończyli moduł pierwszy. Stanowi uzupełnienie technik manualnych, elementy treningu hipopresyjnego, metody z zakresu fizykoterapii, a także intensywny trening mięśni brzucha i dna miednicy pod kontrolą USG (dużo praktyki własnej w zakresie ultrasonografii, doskonalenie i uzupełnienie dotychczasowego warsztatu pracy). Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

1350 zł

TECHNIKI UWALNIANIA DNA MIEDNICY

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Techniki Uwalniania Dna Miednicy skierowany jest do fizjoterapeutów, którzy w swojej praktyce spotykają się z pacjentkami z podwyższonym napięciem w obszarze dna miednicy. Uwzględnia istotne elementy diagnostyczne, które pozwalają na właściwy dobór metod terapeutycznych, w zależności od charakteru i rodzaju podwyższonego napięcia, jak również jego licznych i bardzo różnych źródeł. Odpowiednia identyfikacja czynników wywołujących nadmierne napięcie jest kluczowa w planowaniu skutecznej terapii. Przedstawione zostaną rozmaite możliwości pracy z pacjentkami, w zależności od przyczyn zgłaszanego problemu. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

TRENING BIOFEEDBACK I ELEKTROSTYMULACJA JAKO SKUTECZNE METODY FIZJOTERAPII URO-PROKTO-GINEKOLOGICZNEJ

Kurs Trening Biofeedback i Elektrostymulacja Jako Metody Skutecznej Fizjoterapii Uro-Prokto-Ginekologicznej skierowany jest do wszystkich fizjoterapeutów, którzy pracują, lub planują rozpocząć pracę w obszarze dna miednicy kobiet oraz mężczyzn. Szczególnie polecamy go tym osobom, które czują, że powinny uzupełnić wiedzę z zakresu biofeedback i elektroterapii, które na co dzień nie korzystają z fizykoterapii, a chciałby rozszerzyć swój zakres działań terapeutycznych. Kurs przeprowadzi uczestników w tym zakresie dosłownie od A do Z. Kurs w 90% ma charakter praktyczny i zawiera elementy diagnostyczne i terapeutyczne.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, a także studentów fizjoterapii. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

1350 zł

ULTRASONOGRAFIA UROGINEKOLOGICZNA: PODSTAWY USG I OBRAZOWANIE POWŁOK BRZUSZNYCH

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet: Ultrasonografia Uroginekologiczna: Podstawy USG, Obrazowanie Powłok Brzusznych skierowany jest do fizjoterapeutek, które pragną zdobyć, lub poszerzyć wiedzę nie tylko z zastosowania USG w fizjoterapii uroginekologicznej, ale zacząć od postaw, a więc poznać samą ultrasonografię od podszewki. Umiejętność optymalizacji obrazu ultrasonograficznego, a więc znajomość podstawowych i dodatkowych opcji obrazowania, jest kluczem do skutecznej diagnostyki funkcjonalnej i terapii pacjentek z takimi problemami jak nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej czy problemy proktologiczne. Duże zastosowanie USG znajduje także w pracy z kobietami z rozejściem mięśni prostych brzucha i w ogólnym treningu medycznym. Szkolenie w 70% ma charakter praktyczny, ze szczególnym uwzględnieniem pracy własnej kursantek przy aparatach USG. Jego głównym celem jest pozyskanie i doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie zastosowania USG na potrzeby fizjoterapii kobiet. Kontynuacją tego szkolenia jest jego druga część: Ultrasonografia Uroginekologiczna: Obrazowanie Dróg Moczowych i Dna Miednicy

VAGINISMUS

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Vaginismus skierowany jest do profesjonalistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki i terapii pacjentek z pochwicą. Niezależny od woli skurcz mięśni dna w sytuacjach, które wymagają rozluźnienia, a nie napięcia mięśni, może utrudniać, a nawet uniemożliwiać różne formy penetracji, takie jak badanie ginekologiczne, stosowanie tamponów czy stosunek seksualny o charakterze penetracyjnym. Konsekwencje są ogromne, zarówno w aspekcie profilaktyki zdrowotnej, relacji w związku i jakości życia na co dzień. Niestety terapia pochwicy często prowadzona jest przez profesjonalistów bez należytego przeszkolenia, bez zrozumienia mechanizmów, które do niej prowadzą. Skutkuje to niskim odsetkiem satysfakcji z przeprowadzonej terapii, pogłębiając tylko samą dysfunkcję. Ten kurs zmienia całkowicie dotychczasowe podejście do terapii pacjentek z vaginismus. Kurs zawiera zarówno elementy diagnostyczne, jak i terapeutyczne i ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany wyłącznie do kobiet.

Lista Warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych warsztatów 

WORKSHOP TRENING FUNKCJONALNY W UROGINEKOLOGII

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Workshop Trening Funkcjonalny w Uroginekologii skierowany jest do profesjonalistów, którzy na co dzień spotykają się z kobietami z dysfunkcjami uroginekologicznymi. Po warsztacie uczestnicy będą potrafili skutecznie i bezpiecznie prowadzić trening ruchowy i oddechowy u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, obniżeniem narządów miednicy mniejszej, zaparciami, rozejściem mięśni prostych brzucha, a także z kobietami w okresie okołoporodowym. Warsztat ma charakter w 90% praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, trenerów personalnych i instruktorów ruchowych, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

500 zł

WORKSHOP WSPARCIE TWARDYCH I MIĘKKICH KOMPONENTÓW KANAŁU RODNEGO

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Workshop Przedporodowe Wsparcie Twardych i Miękkich Komponentów Kanału Rodnego skierowany jest do profesjonalistów, którzy chcieli by wesprzeć swoje pacjentki w drodze do porodu naturalnego, w sytuacji, gdy odnajdujemy w ciele kobiety różne restrykcje i ograniczenia, szczególnie w kluczowych dla porodu miejscach, takich jak miednica, kręgosłup, staw biodrowy, dno miednicy. Przedstawione zostaną proste, skuteczne i bezpieczne metody pracy fizjoterapeutycznej, które pomogą znormalizować napięcia i usunąć restrykcje w ciele na krótko przed porodem. Warsztat stanowi więc przedporodowe ABC pracy fizjoterapeuty i jest uzupełnieniem zagadnień przedstawianych podczas Kursu Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Przygotowanie do Porodu. Warsztat ma charakter w 90% praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

WORKSHOP WSPARCIE DZIECKA W DRODZE DO OPTYMALNEJ POZYCJI PORODOWEJ

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Workshop Wsparcie Dziecka w Drodze do Optymalnej Pozycji Porodowej skierowany jest do profesjonalistów, którzy chcieli by wesprzeć swoje pacjentki w drodze do porodu naturalnego w sytuacji, gdy pozycja dziecka stanowi do niego przeciwwskazanie. Z poszanowaniem dla natury, przedstawione zostaną proste, skuteczne i bezpieczne metody pracy fizjoterapeutycznej oraz elementy pracy w nurcie hypnobirthing (poród w głębokim relaksie, hipnoporód), które pomogą znormalizować napięcia i usunąć restrykcje w ciele, które mogą utrudniać dziecku przyjęcie optymalnej pozycji porodowej. Warsztat ma charakter w 90% praktyczny.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

WORKSHOP BOLESNE MIESIĄCZKI I

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Workshop Bolesne miesiączki I skierowany jest do profesjonalistów, którzy spotykają się w swojej praktyce z pacjentkami z bólem menstruacyjnym o różnym podłożu i charakterze. Bolesne miesiączki to problem wielu kobiet w wieku rozrodczym. U niektórych dolegliwości są na tyle duże, że bardzo mocno ograniczają codzienne funkcjonowanie, są jednak takie osoby, dla których miesiączka wiąże się bólem, który wyklucza je z życia na kilka dni. Alternatywą dla farmakoterapii jest fizjoterapia, która stanowi nieinwazyjną i skuteczną formę leczenia. Na warsztacie zostaną przedstawione techniki manualne oraz propozycje ćwiczeń łagodzących dolegliwości miesiączkowe o różnym charakterze i podłożu. Warsztat ma charakter w 90% praktyczny, a jego kontynuacją jest Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Workshop Bolesne miesiączki II .
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

WORKSHOP BOLESNE MIESIĄCZKI II

Kurs Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Workshop Bolesne miesiączki II skierowany jest do osób, które ukończyły część pierwszą warsztatu. Stanowi uzupełnienie technik manualnych, ćwiczeń oraz zawiera propozycje rozmaitych form autoterapii dla pacjentek, do samodzielnego wykonywania w domu. Warsztat ma charakter w 90% praktyczny i jest kontynuacją Kursu Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- Workshop Bolesne miesiączki I.
Na szkolenie zapraszamy: fizjoterapeutów, lekarzy, położne, a także studentów kierunków medycznych. Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

FAQ

Najczęściej pojawiające się pytania